Windykacja

Odpowiedni dobór procedur windykacyjnych jest uzależniony od stopnia współpracy z dłużnikiem. Dlatego w ramach działania naszej firmy stosujemy metodologię pracy praktycznie każdego obszaru windykacji:

  • Windykacja miękka – to windykacja, kierowana do dłużników wykazujących wolę współpracy i chęć dobrowolnej spłaty zobowiązania
  • Windykacja twarda – to działania skierowane do dłużników odmawiających kontaktu z naszą firmą. W ramach przyjętych rozwiązań stosujemy pełne spektrum rozwiązań prawnych zmierzających do wyegzekwowania należnych zobowiązań.
  • Windykacja przedsądowa – wdrażamy proces spłat ratalnych, publikujemy zadłużenie w naszej giełdzie długów - www.wirztelnosci-24.pl oraz w Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz przeprowadzamy wywiad zmierzający do uzyskania jak największej ilości informacji o stanie majątkowym dłużnika
  • Postępowanie sądowe – po analizie każdego przypadku wybieramy drogę dochodzenia należności m.in. e-sad, lub pełnomocnik
  • Postępowanie egzekucyjne – na tym etapie współpracujemy z kancelariami komorniczymi oraz w ramach wywiadu gospodarczego dostarczamy niezbędnych informacji komornikom.

Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Tytuł:
Treść:
Wszystkie pogrubione pola są wymagane
Menu